Reevy Dalebout

Ieder mens heeft het recht om gelukkig te zijn.
Omdat de moderne opvoeding veel vraagt van ouders, kinderen en leerkrachten, is het fijn om ergens op terug te kunnen vallen.
 

Daarom een kindercoach

 
Tijdens de opvoeding van mijn kinderen ben ook ik vaak ten einde raad geweest over hoe ik een situatie aan moest pakken. Op school werd het niet veel beter. Als ouder raakte ik gefrustreerd door het onbegrip van de omgeving. Familie en leerkrachten kwamen met goedbedoelde adviezen, maar begrepen naar mijn gevoel mijn kind niet. Met hulp van een Kindercoach zag ik in dat wanneer ik echt naar mijn kinderen luisterde er ruimte kwam. Ik keek niet meer naar de problemen, maar ging samen met de kinderen op zoek naar de uitdagingen.
Ik vind het belangrijk dat er goed wordt gekeken naar wat kinderen nodig hebben. alleen dan kan er balans komen in het gezin.
 

De keuze om kindercoach te worden

 
Als leerkracht in het speciaal onderwijs zag ik ook hier dezelfde situaties als waar ik zelf in had gezeten en besloot om de opleiding Kindercoach te volgen. Door te kijken naar de kracht en kwaliteiten van het kind, wordt het kind echt gezien - en mag hij / zij er zijn zoals hij / zij is. Door echt te luisteren naar het kind en er zo achter te komen wat hij ons duidelijk wil maken met zijn gedrag, kun je samen onderzoeken wat het nodig heeft.
Pas wanneer je binnen het hart van het kind kan komen, komt het kind tot ontwikkeling en tot leren.
Vanuit de hulpvraag van leerkrachten, ouders en natuurlijk kinderen bied ik een steun in de rug. Dit door oplossingsgericht te denken en vanuit de kracht en kwaliteiten van het kind, het gezin en de omgeving te werken. Coaching voor kind en volwassenen.
 
Mail of bel voor vrijblijvende informatie:
Info@4kids2talk.nl
Tel.:06-51438833